Work-Life balance in tijden van thuiswerk

Door coach Peggy Janssens

Uit onze enquête die we deden bij onze coaches die ooit al een loopbaantraject bij ons gevolgd hebben (en dat zijn in uren geteld meer dan 3000 uren!) bleek dat op nummer 3 “moeite met het vinden en behouden van de work -life balance” stond.

Ik dacht persoonlijk, dat dankzij het thuiswerken in Corona, dat er een kentering ging komen en dat dit thema minder aan bod zou komen.  Maar … ik heb mijn mening moeten herzien.

Hot item

Diegene die dachten dat door meer thuiswerk, wat bij aanvang door velen geproefd en welbevonden werd, dé oplossing was voor een betere work-life balance, is eraan voor de gedachte.  We zijn nu, samen met onze andere coaches, online training aan het geven met als thema: ‘ Hoe mijn work-life balance bewaken in tijden van Corona”.  Dus ‘ hot item’!  Hierin geven we tips/trics, maar evengoed mindset oefeningen om opnieuw een “nieuw evenwicht” of “nieuwe comfortzone” te vinden.

Nieuwe comfortzone

Ik merk dat structuur een van de grote struikelblokken is als het om je comfortzone gaat.  Eens je daar opnieuw een ritme en orde in vindt, kan je naar een nieuwe comfortzone terecht. Dit fenomeen noemen we ook ” de veranderingscurve”.

De veranderingscurve

Bij iedere verandering gaan we door een aantal fases heen; eerst is er euforie (joepie ik mag van thuis werken), daarna komt ontkenning (het kan niet zijn dat ik dat niet kan), dan boosheid en zelfverwijt (verdorie het ligt aan mijn gebrek aan aandacht/structuur/… dat het mij niet lukt), dan komt de onzekerheid (wat als mijn baas dit opmerkt dat het mij niet helemaal lukt) om te eindigen in complete verwarring…

Goed nieuws show

Gelukkig zijn er dan coaches, zoals wij, die je hierdoorheen helpen.  Hoe?  Door het geheel te bekijken vanuit een neutrale positie, een spiegel te geven van de situatie en samen op zoek te gaan naar structuur, oplossingen, mindset aanpassingen, en ga zo maar door.  Zodat je daarna in een nieuwe comfortzone terecht te komen.

 

Lijkt het jou interessant om jouw talenten, ideale functie, ideale sector, ideale leidinggevende, en zo verder in kaart te brengen?

✅Maak dan een online en gratis kennismakingsgesprek! Kijk hier in onze agenda